Missie

Onze missie is om elke cliënt te ondersteunen en te begeleiden bij het bereiken van hun volledige potentieel en welzijn. Door middel van zorg en ondersteuning die is gebaseerd op respect, waardigheid, autonomie en gelijkwaardigheid. We streven ernaar om een veilige en inclusieve omgeving te creëren waarin elk individu zich gehoord voelt en in staat is om hun persoonlijke doelen en ambities te bereiken. We willen een verschil maken in hun leven door het bieden van op maat gemaakte en holistische zorg, onderwijs en training, en door samen te werken met families, gemeenschappen en andere relevante belanghebbenden.

Visie

Onze visie is dat elke cliënt het recht heeft om volledig deel te nemen aan de samenleving en hun leven te leiden op een manier die voor hen zinvol is. Wij geloven in het bevorderen van zelfredzaamheid en autonomie door middel van persoonlijke ontwikkeling en het opbouwen van eigenwaarde en veerkracht. Daarnaast streven we naar het verminderen van stigma’s en vooroordelen tegen mensen met een beperking door actief te werken aan inclusiviteit en het bevorderen van begrip en respect voor diversiteit. Wij willen een innovatieve zorgaanpak bieden die is gebaseerd op wetenschappelijke kennis, praktijkervaring en de nieuwste technologieën om de best mogelijke zorg en ondersteuning te bieden. Als organisatie willen wij ons blijven ontwikkelen en verbeteren om onze zorg en diensten maximaal te laten aansluiten bij de individuele behoeften en wensen van onze cliënten.

Begeleidingsmethodiek:

Oplossingsgericht werken

Doelgroep

Oplossingsgericht werken is er voor mensen die zich niet meer in staat voelen om zelf, of met hulp van mensen in hun omgeving, hun problemen te hanteren. Dat wil zeggen: hun eigen oplossend vermogen schiet tekort. Dit probleem, een tekortschietend eigen vermogen, heeft de volgende kenmerken.

  • Verlies aan eigen kracht; iemand acht zichzelf niet meer in staat om zelfstandig of met hulp vanuit zijn directe omgeving de problemen tegemoet te treden.
   Hij kan niet meer voldoen aan de eisen en verwachtingen die aan hem gesteld worden.

  • Verlies van coping vaardigheden; men ervaart dat men kennis en vaardigheden mist om de problemen te hanteren.

  • Verlies aan zelfbeschikking; men wordt zo bepaald door de problemen dat men de greep op (een deel van) het leven kwijt raakt.

  Doel

  Het hoofddoel van Oplossingsgericht werken is: cliënten hebben hun oplossend vermogen zodanig hersteld, dat zij in staat zijn om op eigen wijze en samen met mensen uit hun sociale context hun aanmeldprobleem om te bouwen naar een meer gewenste situatie. Of zij daarmee algemenere vaardigheden hebben ontwikkeld die hen helpen ook andere problemen het hoofd te bieden, is geen expliciet doel van de OW-hulpverlening.

  Aanpak

  De kern van Oplossingsgericht werken (OW) is het samen met de cliënt construeren van oplossingen. In één zin uitgedrukt is OW een methodische en gestructureerde manier van bevragen van de cliënt zodat deze in staat is om te bepalen wat zijn probleem is en een andere kijk daarop te ontwikkelen

  • zich bewust te worden van zijn interne en externe hulpbronnen
  • zijn doelen concreet en in detail te formuleren
  • hoop en vertrouwen te ontwikkelen
  • zelfbedachte stappen te zetten om de situatie te verbeteren
  • zelf te bepalen wanneer hij zonder professionele hulp verder kan

  Cognitieve gedragstherapie

  Wist je dat deze therapievorm voor veel psychische aandoeningen de meest effectieve manier is?  

  Cognitieve gedragstherapie (CGT) is een type therapie dat gericht is op het veranderen van negatieve denk- en gedragspatronen die vaak geassocieerd worden met bepaalde psychische aandoeningen, zoals angststoornissen, depressie, posttraumatische stressstoornis, enz. Het is gebaseerd op de theorie dat onze gedachten, emoties en gedragingen allemaal met elkaar verbonden zijn en dat het veranderen van onze manier van denken invloed heeft op onze emoties en ons gedrag.

  CGT heeft verschillende voordelen, waaronder:

   1. Effectief: Onderzoek toont aan dat CGT effectief is bij de behandeling van verschillende psychische aandoeningen, waarbij de meerderheid van de cliënten aanzienlijk verbetering ervaart.

   2. Kortdurend: CGT is meestal een kortdurende therapie en kan vaak worden afgerond in ongeveer 12-20 sessies.

   3. Focus op heden: Terwijl sommige therapieën zich richten op het verleden, richt CGT zich voornamelijk op het heden, waarbij cliënten leren hoe ze hun denk- en gedragspatronen in het heden kunnen veranderen om hun problemen in de toekomst te verminderen.

   4. Praktisch: CGT is een praktische therapie die vaak opdrachten en oefeningen inhoudt die cliënten tussen de sessies door kunnen toepassen en gebruiken.

   5. Inzichtgevend: CGT kan cliënten helpen hun eigen denkpatronen te herkennen en te begrijpen, wat kan leiden tot meer inzicht in hun eigen psyché.

   

  CGT heeft dus verschillende voordelen en heeft zich als een effectieve therapie bewezen bij de behandeling van verschillende psychische aandoeningen.

  Sporten

  Sporten en lichaamsbeweging hebben tal van positieve effecten op de gezondheid en het welzijn van mensen. Om die reden wordt sporten steeds belangrijker in de gezondheidszorg. Hieronder volgen enkele redenen waarom sporten in de gezondheidszorg van belang is:

  1. Verbetering van fysieke gezondheid: Sporten kan het risico op tal van gezondheidsproblemen zoals obesitas, hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten, diabetes en sommige vormen van kanker verkleinen.

  2. Verbetering van mentale gezondheid: Sporten kan helpen om stress en angst te verminderen en kan bijdragen aan een betere gemoedstoestand en meer zelfvertrouwen.

  3. Verbetering van sociale interactie: Sporten kan mensen in contact brengen met anderen, wat kan bijdragen aan een beter sociaal leven en meer sociale ondersteuning.

  4. Preventie en behandeling van ziekten: Sporten kan helpen om bepaalde ziekten te voorkomen en kan bijdragen aan een betere behandeling van bestaande gezondheidsproblemen.

  5. Economische voordelen: Door sporten te promoten in de gezondheidszorg, kunnen de kosten voor de gezondheidszorg worden verlaagd door het verminderen van de prevalentie van gezondheidsproblemen.

  Kortom, sporten heeft tal van voordelen voor de gezondheid en het welzijn van mensen en kan daarom een belangrijk onderdeel zijn van de gezondheidszorg.

  Contact

  14 + 1 =

  Contact opnemen?

  Wilt u meer informatie of heeft u vragen?

  Neem dan vrijblijvend contact met ons op:

  info@bas-zorg.nl

   

  KVK-nummer: 88990079