Disclaimer

Copyright
De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten  berusten bij B.A.S. Zorg. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van B.A.S. Zorg is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren of er printscreens van te maken en te verspreiden.

Merken
Alle woord- en beeldmerken op de site zijn eigendom van B.A.S. Zorg, tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming van B.A.S. Zorg is het niet toegestaan deze te gebruiken.

Aansprakelijkheid
B.A.S. Zorg besteedt voortdurend aandacht en zorg aan de inhoud van deze website en de daarin opgenomen gegevens. Toch kunnen we niet instaan voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de gegevens. U kunt B.A.S. Zorg dan ook niet aansprakelijk stellen voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of de beschikbaar gestelde programmatuur.

Informatie van derden
De informatie op deze site die van derden afkomstig is, geeft uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende inzender. B.A.S. Zorg is op geen enkele manier verantwoordelijk voor die inhoud. B.A.S. Zorg is niet verantwoordelijk voor sites waarnaar gelinkt wordt en daarbij niet onder ons beheer vallen. Ook zijn wij niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de website gekoppelde bestanden van derden. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit webpagina’s die aan onze website zijn gelinkt.

Frames
Het is niet toegestaan deze site te framen.